Herning Varmforzinkning A/S

03-10-2012

Herning Varmforzinkning A/S.Afgørelse om ikke VVM-pligt for anlæg til sandblæsning, slyngrensning og metallisering.
Klagefrist: 31.10.2012 kl. 16.00

Herning Varmforzinkning A/S
Afgørelse om ikke VVM-pligt for anlæg til sandblæsning, slyngrensning og metallisering

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at opførelse af anlæg til sandblæsning, slyngrensning og metallisering på Herning Varmforzinkning A/S, Sverigesvej 13, 7480 Vilbjerg ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

Afgørelse

VVM screeningsskema

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage skal sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller som e-post til , hvor den skal være modtaget inden  31.10.2012 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Miljøstyrelsen
Roskilde
Tlf.: 7254 4000
e-post: