Herning Varmforzinkning A/S: Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

03-10-2012

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Herning Varmforzinkning A/S, Vildbjerg kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder til anlæg til sandblæsning, slyngrensning og metallisering.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Herning Varmforzinkning A/S, Sverigesvej 13, 7480 Vildbjerg kan begynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med bygning af anlæg til sandblæsning, slyngrensning og metallisering, før der er givet en miljøgodkendelse til anlægget.

- tilladelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 2 kan tilladelsen til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde, inden miljøgodkendelsen er meddelt, ikke påklages.