Herning Varmforzinkning A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse

25-10-2012

Herning Varmforzinkning; Vildbjerg har søgt om miljøgodkendelse til at etablere et anlæg til sandblæsning, slyngrensning og metallisering
Frist for bemærkninger: 22. november 2012

Herning Varmforzinkning har søgt om miljøgodkendelse til at etablere et anlæg til sandblæsning, slyngrensning og metallisering på Sverigesvej 13, 7480 Vildbjerg.

Det er muligt for enhver borger at se ansøgningsmaterialet og eventuelt kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:
Miljøstyrelsen Roskilde
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde
Mail:
Tlf. 7254 4000

Alle henvendelser om den aktuelle ansøgning om miljøgodkendelse skal være modtaget senest den 22. november 2012 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.