Avedøreværket.

09-10-2012

Dong Energy A/S ønsker, at øge biomasseindfyringen på Avedøreværket og samtidig opnormere kapaciteten på værket
Høringsfrist: 3. december 2012 kl. 16.00.

Øget biomasse indfyring og opnormering af kapaciteten på Avedøreværket.
– Forslag til kommuneplantillæg m.v. og udkast til miljøgodkendelse.

Miljøstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse og Naturkonsekvensvurdering) for øget biomasseindfyring på Avedøreværket i Hvidovre kommune.. Baggrunden for planforslaget er, at Dong Energy A/S ønsker, at øge biomasseindfyringen på Avedøreværket og samtidig opnormere kapaciteten på værket..

Sammen med planforslaget og VVM-redegørelsen offentliggøres et udkast til en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven. Godkendelsen indeholder desuden en revision af en række bestående vilkår for drift af Avedøreværket.

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet.
Materialet offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

Avedøre kommuneplan

Ikke teknisk resume

VVM redegørelsen

Naturkonsekvens

Miljøgodkendelse

Bilag 1 - Ansøgning til miljøgodkendelse

Frist for indsigelser og bemærkninger
Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag , VVM redegørelse og Naturkonsekvensvurdering samt udkast til miljøgodkendelse kan sendes til Miljøstyrelsen frem til den 3. december 2012. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet.

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen Roskilde
Ny Østergade 7-11
Tlf.: 7254 4000
e-post:
Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr.MST-1274-00038