STENA Recycling A/S Nordhavnen: Afgørelse

28-11-2012

Miljøstyrelsen har fastsat en emissionsgrænseværdi for PCB til luft (overvågningsværdi) og årlig kontrol af emissionen af PCB for STENA Recycling A/S, Nordsøvej 21, København Ø.
Klagefrist: 7. januar 2013 kl. 2013

Miljøstyrelsen har fastsat en emissionsgrænseværdi for PCB til luft (overvågningsværdi) og årlig kontrol af emissionen af PCB for STENA Recycling A/S, Nordsøvej 21, 2100 København Ø.

- Påbud

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Man kan få afgørelsen tilsendt eller stille spørgsmål til afgørelsen ved at henvende sig til Miljøstyrelsen.
Ring på telefon 72 54 40 00 eller skriv til

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem der er klageberettiget.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde
eller
hvor den skal være modtaget senest den 7. januar 2013 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .