Skare Meat Packers K/S: Ansøgning om miljøgodkendelse

27-11-2012

Skare Meat Packers K/S har søgt om miljøgodkendelse til etablering af et nyt kreaturslagteri. Fristen for kommentering udløber d. 19. december kl. 16.00.

Skare Meat Packers K/S, Industrivej Syd 1, 6600 Vejen har søgt om miljøgodkendelse til etablering af et nyt kreaturslagteri.

Det er muligt for enhver borger at se ansøgningsmaterialet og eventuelt kommentere det.

Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ. Alle bemærkninger til den aktuelle ansøgning om miljøgodkendelse skal være modtaget senest den 19. december kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.