Novozymes A/S: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

14-11-2012

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelsen af Novozymes A/S’ Fermenterings Pilot Plant i Bagsværd.
Klagefrist: 12. december 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelsen af Novozymes A/S’ Fermenterings Pilot Plant i Bagsværd. Vilkårene er revideret, så de er tidssvarende og ikke overlapper vilkårene i virksomhedens overordnede miljøgodkendelse. Miljøstyrelsen har endvidere vurderet, at en forøgelse af anlæggets tankkapacitet ikke er godkendelsespligtig.

- revurdering af miljøgodkendelse, Novozymes A/S

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Man kan få afgørelsen tilsendt eller stille spørgsmål til afgørelsen ved at henvende sig til Miljøstyrelsen Roskilde. Ring på telefon 72 54 40 00 eller skriv til

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem der er klageberettiget.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen Roskilde
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde
eller ,
hvor den skal være modtaget senest den 12. december 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .