Københavns Lufthavn, Kastrup: Afgørelse om ændring af vilkår for måling af taxistøj

29-11-2012

Miljøstyrelsen har påbudt Københavns Lufthavne A/S ændring af vilkår for måling af taxistøj i det nordvestlige område af Kastrup Lufthavn.
Klagefrist: 4. januar 2013 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har påbudt Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, ændret vilkår for måling af taxistøj i det nordvestlige område af Kastrup Lufthavn pga. af en udtjent støjmåler.
Påbuddet skal sikre en kvalitativ støjmåling af taxistøj i natperioden og et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

- Afgørelse, Københavns Lufthavn

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.
Man kan få afgørelsen tilsendt eller stille spørgsmål til afgørelsen ved at henvende sig til Miljøstyrelsen Virksomheder. Ring på telefon 72 54 40 00 eller skriv til

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem der er klageberettiget.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
eller
hvor den skal være modtaget senest den 4. januar 2013 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .