I/S Vestforbrænding: Ansøgning om miljøgodkendelse

02-11-2012

I/S Vestofbrænding har søgt om miljøgodkendelse til etablering og drift af omlastestation for genanvendeligt affald fra husholdinger.
Frist for bemærkninger: 3. december 2012 kl. 16.00

I/S Vestforbrænding har søgt om miljøgodkendelse til etablering og drift af omlastestation for genanvendeligt affald fra husholdninger. Anlægges skal placeres i modtagehallen på forbrændingsanlægget beliggende på Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup.

Det er muligt for enhver borger at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:
Miljøstyrelsen Roskilde
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde

Alle henvendelser om den aktuelle ansøgning om miljøgodkendelse skal være modtaget senest den 3. december 2012 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.