I/S Reno-Nord: Ansøgning om miljøgodkendelse

15-11-2012

/S Reno-Nord, Aalborg Øst har søgt om miljøgodkendelse til at forbrænde affald fra undervognsbehandling, som en del af den mængde farligt affald, som virksomheden har miljøgodkendelse til at forbrænde.
Frist for kommentarer: 13. december 2012 kl. 16.00

I/S Reno-Nord, Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst har søgt om miljøgodkendelse til at forbrænde affald fra undervognsbehandling som en del af den årlige mængde farligt affald, som virksomheden har miljøgodkendelse til at forbrænde.
Det er muligt for enhver borger at se ansøgningsmaterialet og eventuelt kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller

Alle henvendelser om den aktuelle ansøgning om miljøgodkendelse skal være modtaget senest den 13. december 2012 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.