Horsens Kraftvarmeværk A/S: Indkaldelse af idéer og forslag

26-11-2012

Horsens Kraftvarmeværk A/S, forbrænding af farligt affald og øgning af mængden af affald - indkaldelse af idéer og forslag
Frist for idéer og forslag: 7. januar 2013 kl. 16.00

Forbrænding af farligt affald og øgning af mængden af affald:
Projektet omfatter forbrænding af op til 50% farligt affald samt op til 100.000 tons affald i alt svarende til en stigning på 25% i forhold til den nuværende affaldsmængde.
Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt på grund af projektet med forbrænding af farligt affald.
Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse) som følge af projektet.

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

Idéoplæg, VVM-anmeldelse og afgørelsen om VVM-pligt offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- idéoplæg , Horsens Kraftvarmeværk A/S
- anmeldelse, Horsens Kraftvarmeværk A/S
- afgørelse om VVM-pligt, Horsens Kraftvarmeværk A/S

Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest den 7. januar 2013.

Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8210 Højbjerg
Tlf.: 72 54 44 37
e-post:

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. MST-1274-00044