Haldor Topsøe A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse

20-11-2012

Haldor Topsøe A/S, Linderupvej 2, 3600 Frederikssund har søgt om miljøgodkendelse til ekstra oplagsplads til trailere med færdigvarer samt et øget antal lastbiltransporter til og fra fabrikken på lørdage.
Frist for kommentarer: 18. december 2012 kl. 16.00

Haldor Topsøe A/S, Linderupvej 2, 3600 Frederikssund har søgt om miljøgodkendelse til ekstra oplagsplads til trailere med færdigvarer samt et øget antal lastbiltransporter til og fra fabrikken på lørdage.

Det er muligt for enhver borger at se ansøgningsmaterialet og eventuelt kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:
Miljøstyrelsen
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde

Alle henvendelser om den aktuelle ansøgning om miljøgodkendelse skal være modtaget senest den 18. december 2012 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.