DONG Energy Thermal Power A/S, Kyndbyværket: Opdateret sikkerhedsrapport

16-11-2012

DONG Energy Thermal Power A/S, Kyndbyværket, Kyndbyvej 90, 3630 Jægerspris har i henhold til risikobekendtgørelsens bestemmelser fremsendt en opdateret sikkerhedsrapport.
Frist for kommentarer: 3. december 2012 kl. 16.00

DONG Energy Thermal Power A/S, Kyndbyværket, Kyndbyvej 90, 3630 Jægerspris har i henhold til risikobekendtgørelsens bestemmelser fremsendt en opdateret sikkerhedsrapport.
Denne rapport omfatter virksomhedens mål og principper for forebyggelse af større uheld og begrænsning af konsekvenserne af sådanne uheld.

Sikkerhedsrapporten behandles nu i et samarbejde mellem risikomyndighederne, som er Arbejdstilsynet, Nordsjællands Politi, Frederikssund Halsnæs Brand- & Redningsberedskab og Miljøstyrelsen.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sikkerhedsrapporten samt i sagen i øvrigt.

Retten til at se sagens akter og eventuelt supplerende materiale sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven, lov om aktindsigt i miljøoplysninger og i overensstemmelse med Rigspolitiets retningslinjer.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til:

Miljøstyrelsen
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde
eller

senest den 3. december 2012 kl. 16.00.