DONG Energy Thermal Power A/S, Kyndbyværket: Ansøgning om miljøgodkendelse

21-11-2012

DONG Energy Thermal Power A/S, Kyndbyværket har ansøgt om miljøgodkendelse af samfyring med naturgas på en hjælpedampkedel.
Frist for kommentarer: 19. december 2012 kl. 16.00

DONG Energy Thermal Power A/S, Kyndbyværket, Kyndbyvej 90, 3630 Jægerspris har ansøgt om miljøgodkendelse af samfyring med naturgas på en hjælpedampkedel.

Det er muligt for enhver borger at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:
Miljøstyrelsen
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde
tlf. 72 54 40 00
eller

Alle henvendelser om den aktuelle ansøgning om miljøgodkendelse skal være modtaget senest den 19. december 2012 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.