AV Miljø: Ændring af positivliste og modtagekontrol mm.

19-11-2012

AV Miljø, Hvidovre har ansøgt om at få ændret positivliste for affaldstyper til deponering, herunder deponering af PCB-holdigt affald.
Frist for kommentarer 3. december 2012 kl. 16.00

AV Miljø, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre har ansøgt om at få ændret positivliste for affaldstyper til deponering, herunder deponering af PCB-holdigt affald. I forbindelsen med ændring af positivlisten kan vilkår i miljøgodkendelsen blive ændret eller slettet, og der kan gives nye vilkår.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Enhver kan inden for 2 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:
Miljøstyrelsen
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde
tlf.nr. 72 54 40 00
eller
inden den 3. december 2012 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.