Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein: Ansøgning om miljøgodkendelse

30-11-2012

Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein, Videbæk har søgt om miljøgodkendelse til at etablere et nyt anlæg til produktion af laktose med henblik på at udvide produktionen.
Frist for kommentarer: 28. december 2012 kl. 16.00

Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein, Sønderupvej 26, 6920 Videbæk har søgt om miljøgodkendelse til at etablere et nyt anlæg til produktion af laktose med henblik på at udvide produktionen i forhold til virksomhedens gældende miljøgodkendelse.
Det er muligt for enhver borger at se ansøgningsmaterialet og eventuelt kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller

Alle henvendelser om den aktuelle ansøgning om miljøgodkendelse skal være modtaget senest den 28. december 2012 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.