Arla Foods Amba HOCO: Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

07-11-2012

Miljøstyrelsen har meddelt Arla Foods Amba HOCO, Holstebro miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt til produktion af Lactoferrin
Klagefrist: 5. december 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har meddelt miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens §33 til etablering af et anlæg til produktion af Lactoferrin hos Arla Foods Amba, HOCO, Bülowsvej 9, 7500 Holstebro. Der er på samme tid truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.
Miljøstyrelsens afgørelser kan ses herunder.

- miljøgodkendelse, Hoco Holstebro
- afgørerlse om ikke VVM-pligt, Hoco, Holstebro

Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over miljøgodkendelsen. Endvidere kan der klages over afgørelsen om at ændringen ikke er VVM-pligtig for så vidt angår retslige spørgsmål. Klageberettigede fremgår af afgørelserne.

Klage skal sendes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Alle' 1
8270 Højbjerg
eller
og skal være modtaget senest den 5. december 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Aarhus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.