VVM for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd - Indkaldelse af idéer og forslag

20-03-2012

Novo Nordisk A/S har en række forskellige aktiviteter i Bagsværd, herunder forskellige pilotaktiviteter samt produktion til formulering og fyldning af færdigvarer. Pilotaktiviteterne vedrører produktion af aktive farmaceutiske indholdsstoffer til udvikling og klinikforsøg.

Pilotfaciliteterne skal fremover også kunne anvendes til egentlig produktion af farmaceutiske produkter til kommercielt brug. Denne ændring medfører VVM pligt.

Novo Nordisk A/S har en række forskellige aktiviteter i Bagsværd, herunder forskellige pilotaktiviteter samt produktion til formulering og fyldning af færdigvarer. Pilotaktiviteterne vedrører produktion af aktive farmaceutiske indholdsstoffer til udvikling og klinikforsøg.

Pilotfaciliteterne skal fremover også kunne anvendes til egentlig produktion af farmaceutiske produkter til kommercielt brug. Denne ændring medfører VVM pligt. Novo Nordisk’ fremtidsplan for site Bagsværd (frem til 2025) inkluderer derudover etablering af en helt ny facilitet til både pilotaktiviteter og kommerciel produktion samt udvidelse af de eksisterende påfyldningsaktiviteter alternativt etablering af en tabletproduktion. Det er derfor valgt at udarbejde en VVM redegørelse for hele virksomhedens område i Bagsværd samt at inkludere fremtidige udvidelser frem til 2025.
Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af ændringernes virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøstyrelsen Roskilde opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen Roskilde har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger. Idéoplægget kan ses her eller fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Frist for idéer og forslag
Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen Roskilde senest den 17. april 2012. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen Roskilde
Ny Østergade 9-11, 4000 Roskilde
Tlf.: 7254 4000
e-post:
Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. MST-1274-00036