Vald. Birn A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse

21-03-2012

Vald. Birn A/S, Frøjkvej 75, 7500 Holstebro har søgt om miljøgodkendelse til at etablere et anlæg til presning af briketter af dæktråd og metalspåner og anvende briketterne som råvare i produktionen af støbejern.
Frist for henvendelser: 18. april 2012 kl. 16.00

Vald. Birn A/S, Frøjkvej 75, 7500 Holstebro har søgt om miljøgodkendelse til at etablere et anlæg til presning af briketter af dæktråd og metalspåner og anvende briketterne som råvare i produktionen af støbejern.

Det er muligt for enhver borger at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
tlf. nr. 72 54 43 95
eller e-mail:
Alle henvendelser om den aktuelle ansøgning om miljøgodkendelse skal være modtaget senest den 18. april 2012 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.