Revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S og produktion af Ingenol Mebutate - Indkaldelse af idéer og forslag

13-03-2012

LEO Pharma A/S i Ballerup fremstiller lægemidler og virksomheden skal derfor miljøgodkendes. Den nuværende miljøgodkendelse skal revideres inden udgangen af 2012.

Virksomheden ønsker at vedblive med den eksisterende produktion samt at etablere en kommende produktion af det aktive lægemiddel Ingenol Mebutate.

Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen Roskilde senest den 10. april 2012.

LEO Pharma A/S i Ballerup fremstiller lægemidler og virksomheden skal derfor miljøgodkendes. Den nuværende miljøgodkendelse skal revideres inden udgangen af 2012.

Virksomheden ønsker at vedblive med den eksisterende produktion samt at etablere en kommende produktion af det aktive lægemiddel Ingenol Mebutate. Ingenol Mebutate er det aktive lægemiddel i et nyt lægemiddel Picato®, der anvendes til behandling af aktinisk keratose. Aktinisk keratose er en skade af huden, som skyldes påvirkning fra solen. Etablering af den nye produktion forudsætter, at der udarbejdes en VVM-redegørelse og et kom-muneplantillæg, før projektet kan gennemføres. I forbindelse med forslag til kommuneplantillæg skal der udarbejdes en miljøvurdering.

Miljøstyrelsen udarbejder miljøgodkendelse, VVM-redegørelse, kommuneplantillæg og tilhørende miljøvurdering i samarbejde med LEO Pharma A/S og Ballerup Kommune.

Miljøstyrelsen Roskilde opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen Roskilde har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger. Materialet kan også fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Roskilde, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

LEO Pharma

Oversigtsfoto over eksisterende og fremtidig produktion på LEO Pharma A/S. Virksomheden ligger mellem Ballerup Byvej og jernbanen, der ses som en grøn bræmme bag fabriksanlægget. Hvor Malmparken krydser jernbanen, ligger Malmparken Station.

Frist for idéer og forslag
Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen Roskilde senest den 10. april 2012. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen Roskilde
Ny Østergade 7-11
Tlf.: 7254 4000
e-post:

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. MST-1274-00039.