Nordic Sugar Nykøbing. Miljøgodkendelse til at fortsætte udledning af renset spildevand.

29-03-2012

Miljøstyrelsen har givet Nordic Sugar Nykøbing miljøgodkendelse til at forlænge perioden for udledning af renset spildevand til Guldborgsund. Klagefristen udløber den 2. maj 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har givet Nordic Sugar Nykøbing miljøgodkendelse til at forlænge perioden for udledning af renset spildevand til Guldborgsund.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses her . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller , hvor den skal være modtaget senest den 2. maj 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .