Nordalim A/S: Revurdering af miljøgodkendelse samt ajourføring af sikkerhedsrapport

28-03-2012

Miljøstyrelsen Aarhus tager miljøgodkendelsen af Nordalim A/S, Samoavej 1, 8000 Aarhus C, op til en rutinemæssig revurdering. Derudover har Nordalim A/S i henhold til risikobekendtgørelsens bestemmelser foretaget en ajourføring af virksomhedens sikkerhedsrapport.

Miljøstyrelsen Aarhus tager miljøgodkendelsen af Nordalim A/S, Samoavej 1, 8000 Aarhus C, op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Enhver kan inden for 3 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Desuden har Nordalim A/S i henhold til risikobekendtgørelsens bestemmelser foretaget en ajourføring af virksomhedens sikkerhedsrapport. Ajourføringen er behandlet i et samarbejde mellem risikomyndighederne, som er Arbejdstilsynet, Aarhus Brandvæsen, Beredskabsstyrelsen, Østjyllands Politi samt Miljøstyrelsen Aarhus.

Miljøstyrelsen Aarhus har vurderet, at ajourføringen af sikkerhedsrapporten ikke giver anledning til at stille nye vilkår og har taget den til efterretning.

Den eksterne beredskabsplan for Nordalim A/S kan findes på Østjyllands Politi’s hjemmeside.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagerne eller at få tilsendt udkast til afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse rettes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Tlf 72 54 40 00
eller .

Retten til at se sagernes akter, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger mv.