Miljøanlæg Rønnovsdal, AVV I/S: Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

14-03-2012

Miljøstyrelsen indleder revurdering af miljøgodkendelse for Miljøanlæg Rønnovsdal, Rønnovsholmsvej 154, Hjørring.
Frist for kommentarer: 11. april 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelsen og tidligere revurdering af Miljøanlæg Rønnovsdal, Rønnovsholmsvej 154, 9800 Hjørring, op til revurdering. Revurderingen omfatter dels en rutinemæssig revurdering af den i-mærkede virksomhed, deponeringsanlægget, dels en revurdering af godkendte affaldshåndteringsaktiviteter på miljøanlægget i forhold til BAT (Bedst Anvendelig Teknologi) på området.
Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelserne, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Enhver kan inden for 4 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 4 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg
Tlf. 72 54 40 00
eller

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger