KARA/NOVEREN Affaldsforbrændingsanlæg. Undersøgelsespåbud om SO2

29-03-2012

Påbud om undersøgelse af årsager til forhøjede rågasværdier for SO2 og undersøgelse af supplerende tiltag til forebyggelse af overskridelser af emissionsgrænseværdier for SO2 på ovnlinje 5. Klagefristen udløber 26. april 2012 kl. 16.00.

Påbud om undersøgelse af årsager til forhøjede rågasværdier for SO2 og undersøgelse af supplerende tiltag til forebyggelse af overskridelser af emissionsgrænseværdier for SO2 på ovnlinje 5.

Klagefristen udløber 26. april 2012 kl. 16.00.

Undersøgelsespåbud

Bilag