I/S Amagerforbrænding, Kraftværksvej 31, 2300 København S. Ansøgning om miljøgodkendelse.

20-03-2012

I/S Amagerforbrænding har søgt om 2 miljøgodkendelser.
1. Opførelse af slaggesilo som erstatning for udendørs opsamling af slagge.
2. Midlertidig udledning af spildevand i forbindelse med nedlægning af sedimentationsbassin.

Det er muligt for enhver borger at se ansøgningsmaterialet og eventuelt kommentere det. Ansøgningen kan fås ved at henvende sig til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde. E-mail

I/S Amagerforbrænding har søgt om 2 miljøgodkendelser.
1. Opførelse af slaggesilo som erstatning for udendørs opsamling af slagge.
2. Midlertidig udledning af spildevand i forbindelse med nedlægning af sedimentationsbassin.

Det er muligt for enhver borger at se ansøgningsmaterialet og eventuelt kommentere det. Ansøgningen kan fås ved at henvende sig til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde. E-mail

Kommentarer til ansøgningen skal Miljøstyrelsen have modtaget senest 2 uger, fra man har fået ansøgningsmaterialet.

Man kan også få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet, inden 2 uger efter det er modtaget.
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen senest den 17. april 2012 inden kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.