Inbicon: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

07-03-2012

Miljøstyrelsen har givet Inbicon miljøgodkendelse til fortsat drift af forsøgsanlæg til fremstilling af bioethanol på Skærbækværket i Fredericia. Klagefristen udløber d. 4. april 2012 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Inbicon, Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia miljøgodkendelse til fortsat drift af forsøgsanlæg til fremstilling af bioethanol på Skærbækværket, Klippehagevej 22, 7000 Fredericia.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses herunder. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller , hvor den skal være modtaget senest den 4. april 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ingen VVM-pligt
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for fortsat drift af forsøgsanlæg til fremstilling af bio-ethanol på Inbicon, Klippehagevej 22, 7000 Fredericia.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Klagen skal være modtaget hos Natur- og Miljøklagenævnet senest den 4. april 2012.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Godkendelse
VVM afgørelse