Etablering af nyt kreaturslagteri i Holsted: Forslag til kommuneplantillæg m.v. samt udkast til miljøgodkendelse

20-03-2012

Miljøstyrelsen Odense offentliggør forslag til kommuneplantillæg samt VVM-redegørelse for et nyt kreaturslagteri DC Holsted i Vejen Kommune.
Frist for indsigelser eller be´mærkninger: 18. maj 2012

Forslag til kommuneplantillæg m.v.:
Miljøstyrelsen Odense offentliggør forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) foret nyt kreaturslagteri DC Holsted i Vejen Kommune.

Baggrunden for planforslaget er, at Danish Crown A/S ønsker at etablere et nyt kreaturslagteri i Holsted på adressen Mariegaardsvej 2, 6670 Holsted. Det nye slagteri skal erstatte flere ældre og utidssvarende anlæg der nedlægges, hvorefter slagteriet i Holsted vil omfatte kreaturslagtning, talgsmelteri, forædling, detailpakning og Oksekødsdivisionens hovedkontor.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøstyrelsen Odense, der står for planlægningen. Derfor er det Miljøstyrelsen, som sender forslaget til kommuneplantillæg, herunder miljørapport iht. Miljøvurderingsloven og VVM-redegørelse i offentlig høring.

- kommuneplantillæg
- ikke-teknisk resume
- VVM-redegørelse

Sammen med VVM-redegørelsen offentliggøres et udkast til en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

- udkast til miljøgodkendelse
- bilag D - ansøgning om miljøgodkendelse og miljøteknisk beskrivelse

Sagens øvrige oplysninger:
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. Dette gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Få materialet ved henvendelse til Miljøstyrelsen Odense, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Frist for indsigelser og bemærkninger:
Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag,VVM-redegørelse samt udkast til miljøgodkendelse kan sendes til Miljøstyrelsen Odense frem til den 18. maj 2012.

Miljøstyrelsen Odense vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet.

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:
Miljøstyrelsen Odense
C. F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ
Tlf.: 72 54 40 00
e-mail:

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr.: MST-1274-00033