Danske Olieberedskabslager. Sikkerhedsrapport

13-03-2012

Danske olieberedskabslager, Melbyvej 12, 4400 Kalundborg har i henhold til risikobekendtgørelsens bestemmelser fremsendt en sikkerhedsrapport. Denne rapport omfatter virksomhedens mål og principper for forebyggelse af større uheld og begrænsning af konsekvenserne af sådanne uheld.

Danske olieberedskabslager, Melbyvej 12, 4400 Kalundborg har i henhold til risikobekendtgørelsens bestemmelser fremsendt en sikkerhedsrapport. Denne rapport omfatter virksomhedens mål og principper for forebyggelse af større uheld og begrænsning af konsekvenserne af sådanne uheld.
Olielageret er omfattet af risikobekendtgørelsen, da olien er miljøfarlig.

Sikkerhedsrapporten behandles nu i et samarbejde mellem risikomyndighederne, som er Arbejdstilsynet, Beredskabet Kalundborg Kommune, Midt- og Vestsjællands Politi og Miljøstyrelsen Roskilde.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sikkerhedsrapporten, samt i sagen i øvrigt.

Retten til at se sagens akter og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven, lov om aktindsigt i miljøoplysninger og i overensstemmelse med Rigspolitiets retningslinjer.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen rettes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde eller , 72 54 40 00 og skal være Miljøstyrelsen Roskilde i hænde senest den 10. april 2012.