Danisco A/S: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

27-03-2012

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Danisco A/S. Revurderingen omhandler udelukkende vilkår i forhold til Daniscos reviderede sikkerhedsdokument udarbejdet i henhold til risikobekendtgørelsen. Klagefristen udløber d. 24. april 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Danisco A/S, Tårnvej 25, 7200 Grindsted.

Revurderingen omhandler udelukkende vilkår i forhold til Daniscos reviderede sikkerhedsdokument udarbejdet i henhold til risikobekendtgørelsen.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses herunder. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Afgørelsen kan endvidere fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Odense. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 40 00 eller .

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller og skal være modtaget senest den 24. april 2012 kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur– og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Afgørelse