Daka Amba, Løsning: Påbud om ændrede emissionsgrænser for luft

27-03-2012

Miljøstyrelsen har givet Daka Amba, Løsning påbud om ændring af vilkår for luftemission fra virksomhedens kedler.
Klagefristen udløber: 24. april 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har givet Daka Amba, Dakavej 10, Løsning påbud om ændring af vilkår for luftemission fra virksomhedens kedler.

Se afgørelse med klagevejledning her.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Klagefristen udløber den 24. april 2012 kl. 16.00.