Biogen Idec. Indledning af revurdering af miljøgodkendelse.

20-03-2012

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelse af Biogen Idec (Denmark) Manufacturing ApS, Biogen Idec Allé 1, 3400 Hillerød, op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår.

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelse af Biogen Idec (Denmark) Manufacturing ApS, Biogen Idec Allé 1, 3400 Hillerød, op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgod-kendelsen, og der kan meddeles nye vilkår.

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Enhver kan inden for 4 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 4 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, tlf.nr. 72 54 43 67 eller .

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.