A/S Dansk Shell, Havneterminalen i Fredericia: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

21-03-2012

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for A/S Dansk Shell, Havneterminalen. Ved revurderingen er der sket en opdatering af oplysningerne om virksomheden og de vilkår, der knytter sig til virksomhedens drift. Klagefristen udløber d. 18. april 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for A/S Dansk Shell, Havneterminalen, Kongensgade 113, 7000 Fredericia.

Ved revurderingen er der sket en opdatering af oplysningerne om virksomheden og de vilkår, der knytter sig til virksomhedens drift.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses herunder. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Afgørelsen kan endvidere fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Odense. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 40 00 eller

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller og skal være modtaget senest den 18. april 2012 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur– og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Afgørelse