Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein: Miljøgodkendelse

20-03-2012

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein miljøgodkendelse til udvidelse af filtreringsprocesser med tilhørende bygningsmæssige udvidelser.
Klagefristen udløber: 17. april 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein miljøgodkendelse til udvidelse af filtreringsprocesser med tilhørende bygningsmæssige udvidelser.

- miljøgodkendelse

Offentligheden har hel eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
og skal være modtaget senest den 17. april 2012 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Aarhus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .