Verdo: Påbud om indberetning af emissionskontrol

25-05-2012

Verdo, Kulholmsvej, 8930 Randers NØ påbydes præciseret vilkår om indberetning af emissionskontrol.
Klagefristen udløber: 22. juni 2012 kl. 16.00

Verdo, Kulholmsvej, 8930 Randers NØ påbydes præciseret vilkår om indberetning af emissionskontrol.

Påbuddet skal efterkommes straks

Se påbuddet med klagevejledning her
eller få det ved henvendelse til Miljøstyrelsen Aarhus, tlf. 72 54 40 00 eller