Solae Denmark A/S: Påbud om tæthedskontrol

31-05-2012

Miljøstyrelsen Aarhus har meddelt Solae Denmark A/S påbud om tæthedskontrol af alkoholnødtank A5.
Klagefristen udløber: 28. juni 2012 kl. 16.00

Solae Denmark A/S, Sydhavnsgade 7, Aarhus påbydes  at kontrollere tætheden af den nedgravede dobbeltvæggede alkoholnødtank A5 ved overvågning af trykforholdet i rummet mellem de to tankvægge.

Se påbuddet med klagevejledning her på hjemmesiden eller få det ved henvendelse til Miljøstyrelsen Aarhus på tlf. 72 54 40 00 eller .

Klagefristen udløber 28. juni 2012 kl. 16.00