I/S Skovsted Losseplads: Tilføjelse af nye affaldstyper til positivliste

09-05-2012

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen Aarhus, har efter anmodning fra I/S Skovsted Losseplads, suppleret positivliste i afgørelse af 14. december 2009 om overgangsplan og revurdering af miljøgodkendelse for I/S Skovsted Losseplads, Kanstrupvej 3, Hillerslev, 7700 Thisted.

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen Aarhus, har efter anmodning fra I/S Skovsted Losseplads, suppleret positivliste i afgørelse af 14. december 2009 om overgangsplan og revurdering af miljøgodkendelse for I/S Skovsted Losse-plads, Kanstrupvej 3, Hillerslev, 7700 Thisted.

- Afgørelse om ændring af positivliste Skovsted Losseplads

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 stk. 1 og 2, hvem som er klageberettigede.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
hvor den skal være modtaget senest den 6. juni 2012 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk