Miljøgodkendelse af hurtigfærgerute

08-05-2012

Miljøstyrelsen har meddelt miljøgodkendelse af hurtigfærgeruten Odden-Ebeltoft/Odden-Århus, der skal besejles af HSLC KatExpress I.

Miljøstyrelsen har meddelt miljøgodkendelse af hurtigfærgeruten Odden-Ebeltoft/Odden-Århus, der skal besejles af HSLC KatExpress I. Afgørelsen kan af enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald påklages skriftligt til

Natur- og Miljøklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV

Klagen skal være nævnet i hænde senest den 6. juni 2012.

Nærmere oplysninger om sagen og om klageadgang kan fås hos Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K, tlf. 72 54 40 00

Se miljøgodkendelsen
Bilag 1 til miljøgodkendelsen
Bilag 2 til miljøgodkendelsen