LEO Pharma A/S, Esbjerg: Ansøgning om miljøgodkendelse

16-05-2012

LEO Pharma har søgt om miljøgodkendelse til at udvide produktionen på virksomheden, beliggende Mådevej 76, 6705 Esbjerg Ø. Frist for kommentering: 13. juni 2012.

LEO Pharma har søgt om miljøgodkendelse til at udvide produktionen på virksomheden, beliggende Mådevej 76, 6705 Esbjerg Ø. Der sker ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Udvidelsen sker ved en bedre udnyttelse af allerede godkendt produktionsudstyr – miljøgodkendt i 2011.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden den 13. juni 2012. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt inden 5 dage efter anmodning.

Endvidere kan enhver inden den 13. juni 2012 anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Der er herefter ret til at kommentere udkastet inden for 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, , tlf. 7254 4000.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.