KARA/NOVERENs affaldsforbrændingsanlæg: Indberetning for 2011

21-05-2012

Miljøstyrelsen har modtaget indberetning for 2011 fra forbrændingsanlægget KARA/NOVEREN, Håndværkervej 70, Roskilde

Miljøstyrelsen har modtaget indberetning for 2011 fra forbrændingsanlægget

KARA/NOVEREN
Håndværkervej 70
4000 Roskilde

Enhver har ret til at se det indberettede, der kan udleveres ved anmodning om aktindsigt til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen vil herefter fremsende kopi af indberetningen inden 10 dage.

Henvendelse til Miljøstyrelsen:
Miljøstyrelsen Roskilde
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde


tlf. 72 54 40 00
direkte tlf. til sagsbehandler 72 54 42 82