Hamlet Protein A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse

15-05-2012

Hamlet Protein A/S, Saturnvej 51, 8700 Horsens har søgt om miljøgodkendelse til etablering af et termisk oxidationsanlæg.
Frist for kommentarer: 5. juni 2012 kl. 16.00

Hamlet Protein A/S, Saturnvej 51, 8700 Horsens har søgt om miljøgodkendelse til etablering af et termisk oxidationsanlæg.

Det er muligt for enhver borger at se ansøgningsmaterialet og eventuelt kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
tlf. 72 54 40 00
eller e-mail
Alle henvendelser om den aktuelle ansøgning om miljøgodkendelse skal være modtaget senest den 5. juni 2012 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.