DONG Energy Horsens Kraftvarmeværk: Ansøgning om miljøgodkendelse

23-05-2012

DONG Energy, Horsens Kraftvarmeværk har søgt om miljøgodkendelse til etablering af et DeNOx-anlæg på gasturbinen på Horsens Kraftvarmeværk, Endelavevej 7, 8700 Horsens.
Frist for kommentarer: 20. juni 2012 kl. 16.00

DONG Energy, Horsens Kraftvarmeværk har søgt om miljøgodkendelse til etablering af et DeNOx-anlæg på gasturbinen på Horsens Kraftvarmeværk, Endelavevej 7, 8700 Horsens.
I henhold til miljøvilkår skal NOx-emissionen fra gasturbinen reduceres. Derforvil Horsens Kraftvarmeværk etablere en DeNO x -løsning, der indbefatter indbygning af SCR-katalysator-elementer, inddysning af ammoniakvand i røggas-kanalen og som hidtil samtidig vand i gasturbinen.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
tlf. nr: 72 54 44 37
e-mail:

Disse skal være modtaget senest den 20. juni 2012 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.