Arla Foods Ingredients Group, P/S, R&D: Miljøgodkendelse

31-05-2012

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods Ingredients Group, P/S, R&D, Videbæk miljøgodkendelse til eksisterende udviklingsafdeling samt opførelse af nyt kemikalielager og fire nye produktionssiloer.
Klagefristen udløber: 28. juni 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods Ingredients Group, P/S, R&D, Sønderupvej 22, 6920 Videbæk miljøgodkendelse til eksisterende udviklingsafdeling samt opførelse af nyt kemikalielager og fire nye produktionssiloer.

- miljøgodkendelse

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning:
Der ngkan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng allé 1
8270 Højbjerg
eller
hvor den skal være modtaget senest den 28. juni 2012 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Aarhus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold.
Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .