AKV Langholt A.m.b.a.: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

15-05-2012

Miljøstyrelsen har afgjort, at AKV Langholt A.m.b.a, Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov kan anvende to nye polymerer til rensning af vand fra vask af kartofler, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til det.
Klagefristen udløber: 12. juni 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har afgjort, at AKV Langholt A.m.b.a, Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov kan anvende to nye polymerer til rensning af vand fra vask af kartofler, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til det.

- afgørelse

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
hvor den skal være modtaget senest den 12. juni 2012 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Aarhus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .