Tican Fresh Meat A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

15-06-2012

Miljøstyrelsen har givet Tican Fresh Meat A/S, Strandvejen 6, 7700 Thisted miljøgodkendelse til etablering af asfalteret parkeringsplads på adressen Strandvejen 18-20, 7700 Thisted.
Klagefristen udløber: 13. juli 2012 kl. 16.00

Miljøgodkendelse:
Miljøstyrelsen har givet Tican Fresh Meat A/S, Strandvejen 6, 7700 Thisted miljøgodkendelse til etablering af asfalteret parkeringsplads på adressen Strandvejen 18-20, 7700 Thisted.

- miljøgodkendelse
- afgørelse om ingen VVM-pligt
- VVM-screeningsnotat

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller , hvor den skal være modtaget senest den 13. juli 2012 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Aarhus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ingen VVM-pligt:
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af asfalteret parkeringsplads på adressen Strandvejen 18-20, 7700 Thisted tilhørende Tican Fresh Meat A/S, Strandvejen 6, 7700 Thisted.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til:
Natur- og Miljøklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV
eller som e-post til .
Klagen skal være modtaget hos Natur- og Miljøklagenævnet senest den 13. juli 2012.

Klagegebyr:
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .