Spildevandscenter Avedøre I/S: Indberetning for 2011

11-06-2012

Miljøstyrelsen har modtaget indberetning for 2011 fra Spildevandscenter Avedøre I/S, Kanalholmen 28, 2650 Hvidovre

Miljøstyrelsen har modtaget indberetning for 2011 fra forbrændingsanlægget

Spildevandscenter Avedøre I/S
Kanalholmen 28
2650 Hvidovre

Enhver har ret til at se det indberettede, der kan udleveres ved anmodning om aktindsigt til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen vil herefter fremsende kopi af indberetningen inden 10 dage.

Henvendelse til Miljøstyrelsen:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg


tlf. 72 54 40 00
direkte tlf. til sagsbehandler 4165