Ravnshøj Miljøanlæg: Påbud

15-06-2012

Miljøstyrelsen har meddelt AVØ A/S påbud vedr. Ravnshøj Miljøanlæg, Frederikshavn, om ændring af den højeste tilladte gennemsnitskoncentration af total olie i det forurenede jord, der deponeres.
Klagefristen udløber: 13. juli 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har meddelt AVØ A/S påbud vedr. Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej 8, Frederikshavn, om ændring af den højeste tilladte gennemsnitskoncentration af total olie i det forurenede jord, der deponeres.

Se påbuddet med klagevejledning her.

Klagefristen udløber den 13. juli 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg