Lynettefællesskabet I/S: Indberetning for 2011

07-06-2012

Miljøstyrelsen har modtaget indberetning for 2011 fra Lynettefællesskabet I/S, Refshalevej 250, 1432 København K

Miljøstyrelsen har modtaget indberetning for 2011 fra forbrændingsanlægget

Lynettefællesskabet I/S
Refshalevej 250
1432 København K

Enhver har ret til at se det indberettede, der kan udleveres ved anmodning om aktindsigt til Miljøstyrelsen.
Miljøstyrelsen vil herefter fremsende kopi af indberetningen inden 10 dage.

Henvendelse til Miljøstyrelsen:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

tlf. 72 54 40 00
direkte tlf. til sagsbehandler 4165