Kommunekemi a/s: Miljøgodkendelse

11-06-2012

Miljøstyrelsen har givet Kommunekemi a/s miljøgodkendelse til vilkårsændring for modtagelse af affald med naturligt forekommende radioaktivitet. Klagefristen udløber d. 9. juli 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har givet Kommunekemi a/s, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg miljøgodkendelse til vilkårsændring for modtagelse af affald med naturligt forekommende radioaktivitet.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem der er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense Sø eller , hvor den skal være modtaget senest den 9. juli 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelsen koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .
Afgørelse