I/S Reno-Nord: Indberetning for 2011

11-06-2012

Miljøstyrelsen har modtaget indberetning for 2011 fra I/S Reno-Nord; Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst

Miljøstyrelsen har modtaget indberetning for 2011 fra forbrændingsanlægget

I/S Reno-Nord
Troensevej 2
9220 Aalborg Øst

Enhver har ret til at se det indberettede, der kan udleveres ved anmodning om aktindsigt til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen vil herefter fremsende kopi af indberetningen inden 10 dage.

Henvendelse til Miljøstyrelsen:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg


tlf. 72 54 40 00
direkte tlf. til sagsbehandler 4445