I/S REFA: Indberetning for 2011

07-06-2012

Miljøstyrelsen har modtaget indberetning for 2011 fra I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F

Miljøstyrelsen har modtaget indberetning for 2011 fra forbrændingsanlægget

I/S REFA
Energivej 4
4800 Nykøbing F.

Enhver har ret til at se det indberettede, der kan udleveres ved anmodning om aktindsigt til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen vil herefter fremsende kopi af indberetningen inden 10 dage.

Henvendelse til Miljøstyrelsen:
Miljøstyrelsen Roskilde
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde


tlf. 72 54 40 00
direkte tlf. til sagsbehandler 72 54 43 63